Maminka Alma z Uhýrkova dvora

https://kora-mok.webnode.cz/

GCH, CHČR ALMA Z UHÝRKOVA DVORA

Datum narození: 11.2.2009

DKK: 0/0

ČLP/MOK/3198

Zkoušky:

ZV I.c.

PZ I.c., nos 4

SZVP II.c.

LZ II.c.

BZ I.c., vítěz zkoušek

Exteriér:

Český šampion, výborná, 5x CAC, 2x res.CAC, 2x res.CACIB

Grandšampion

Z výstavních posudkových listů: ušlechtilá fena, hezká hlava, velmi pěkná čenichová partie, nůžkový skus, korektní chrup, tmavé oko, uši správně nasazený a nesený, správná horní linie i ocas, střední hrudník, užší předhrudí, výborná mechanika pohybu, intenzivní barva srsti.

výška: 54 cm

Povaha: Kora je velice temperamentní a neposedná, přitom poslušná a milá fena vynikajících loveckých vlastností. Je využívána v praxi na společných lovech na drobnou zvěř, stejně tak je i nepostradatelnou partnerkou při individuálních lovech na zvěř spárkatou. Pracuje s obrovským nasazením, je odvážná a neschází jí při práci potřebná ostrost. Chová se velice přátelsky k lidem i k ostatním psům, pokud její náklonnost opětují.

Svou kvalitu potvrdila výsledky dosaženými na poli pracovním i výstavním. V jejím rodokmenu se vyskytují zvučná jména českých, maďarských i amerických jedinců.

Předci:

Otec: Luxatori Obsitos (Valley Hunter's Enzo x Csipkéskúti Vita) (Valley Hunter's Enzo https://annianvizslas.com/enzo.htm, Csipkéskúti Vita https://www.csipkeskuti.hu/)

tituly: Champion-CZ, Champion-SK, Champion-Jun. CZ, výborný, 9xCAJC,  res. CAC,  5xCAC, 2xres.CACIB, národní vítěz

zkoušky: ZV I. c, PZ I.c., SVP I.c., LZ II.c

Matka: Connie Meryben (Frigo z Pufiho parku x Vesna z Vápenek)

tituly: výborná, res. CAC

zkoušky: ZV I.c., PZ I.c., BZ I.c.

 

 

GCH, CHCZ ALMA Z UHÝRKOVA DVORA

Hungarian shorthaired vizsla           

Date of birth: 11.2.2009

HD: A/A

ČLP/MOK/3198

Hunting tests:

Spring Breed Test I. prize,

Fall Breed Test I. prize, Excellent nose

Special Water Work II. prize

Wood Test II. prize

Blood Tracking Test I. prize, passed as Winner

Location:

Czech Champion, Grandchampion, Excellent, 5x CAC (3x in the class of Champions), 2x res. CAC, 2x res. CACIB

Character from shows: Typical noble, nice female head, very nice muzzle, scissor bite, correct bite, dark eye, ears properly placed and carried, the correct bottom and top line and tail, middle chest, narrower chest, excellent movement, well muscled hindquarters, excellent angulation, intense color.

height: 54 cm

Temperament: Kora is a very lively and restless female, at the same time obedient and nice with excellent hunting qualities. She is used in practice for common hunts of small game, as well as for individual hunts of hoofed as an invaluable companion. She works with a great enthusiasm, she is courageous and does not miss the sharpness, which is necessary at her work. She acts very friendly to people and other dogs if they reciprocate her affections.
The results achieved in the field of work and exhibition confirm her quality. In her pedigree there are illustrious names of Czech, Hungarian and American individuals.

Ancestors:

Father: Luxatori Obsitos (Valley Hunter's Enzo x Csipkéskúti Vita)

Titles: Czech Champion, Slovak Champion, Czech Junior Champion, Excellent, 9xCAJC, res. CAC, 5xCAC, 2xres.CACIB, National winner

Hunting tests: Spring Breed Test I. prize, Fall Breed Test I. prize, Special Water Work I. prize, Wood Test II. prize

Special Water Work

Mother: Connie Meryben (Frigo z Pufiho parku x Vesna z Vápenek)

Titles: Excellent, res. CAC

Hunting tests: Spring Breed Test I. prize, Fall Breed Test I. prize, Blood Tracking Test I. prize.

Valley Hunter's Enzo https://annianvizslas.com/enzo.htm

Csipkéskúti Vita https://www.csipkeskuti.hu/